Vergi-Ceza Hukuku

  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359 vd. maddelerinde düzenlenen kaçakçılık suçları ve cezalarına yönelik olarak bilhassa: Defter ve belge ibraz etmeme, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, sahte belge (naylon fatura) düzenleme ve kullanma ile sayılan fiillere iştirak etme gibi fiiller nedeniyle Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen vergi ceza davalarında hukuki yardım