Kamu İhale Sözleşmeleri

  • İhale makamları ile yükleniciler arasında kamu ihale sözleşmesinin imzalanması sonrası gerek sözleşmenin uygulanması ve gerekse Devlet tarafından sağlanan muhtelif teşviklerin işbu sözleşmelere yansıması konularında taraflar arasında ortaya çıkan ihtilafların çözümüne ilişkin hukuki yardım