İdare Hukuku

  • Özellikle Kamu İhale Mevzuatı kaynaklı ihtilafların çözümü olmak üzere; İdarelerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan iptal ve tam yargı davalarında hukuki yardım